Welcome
Login

Vetřelci dávnověku


"Vetřelci starověku" Co když život na Zemi začal ve vesmíru? Miliony lidí přijímají teorii, že inteligentní formy života navštívili Zemi před tisíci lety.

Na základě archeologických nálezů, jako jsou například jeskynní kresby podobné kosmonautům, technicky dokonalé monumentální stavby a sochy, které bychom ani dnes nebyli schopni postavit, obrovské obrazce, viditelné pouze z výšky či nápadně podobné popisy bohů ze všech koutů světa s létajícími vozidly a obrovskými znalostmi, představuje kontroverzní spisovatel a badatel Erich Von Däniken teorii antických astronautů, ve které poukazuje na možnost, že vývoj lidstva mohl být v dávné minulosti ovlivněn návštěvníky z vesmíru.